We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

SEX MONEY POWER

by Project Nefast

/
 • Project Nefast cassette
  Cassette + Digital Album

  Edition of 100 red pantone tapes
  Wrapped in cheap plastic thrill packaging
  + Secret content(???)

  Includes unlimited streaming of SEX MONEY POWER via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Mislukkeling 08:30
2.
Pastorale 09:42
3.
4.
Ziektebeeld 07:23

about

TAR085 Project Nefast - SEX MONEY POWER

---Dutch---

"Zouden mensen echt een keuze maken zichzelf helemaal kapot te maken in plaats van rechtop staan en te kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt? Nee, maar echt? Zou jij je omdraaien en hiervan wegrennen? Kijk dan, chick. Dit is waar iedereen alleen maar van kan dromen. Ik wilde dit tot wording. Dit is next level, dit is de uber die de unter vernietigt, weet je wel? Het is niet alleen het geld, maar meer wat het vertegenwoordigt? Als in, kijk, dit hier, ik bedoel ik kan nu elk boek kopen wat ik wil. Ik kan mezelf alles laten weten, een fucking femina universalis creëren. En waarom? Omdat ik het godverdomme wil! Wat ik wil is wat ik krijg! Ik kies en niks kan mij iets anders laten doen behalve dan dat ik wat ik van dit leven wil! Godver. Hij zij altijd dat de mannen ons moesten ontwijken, he? Het zijn is zinloos. Alle zin is geschapen zin. Zin om daaraan toe te geven? Heb je ooit nagedacht over het categoraal imperatief? Nee, maar echt, dat je die diepte in ging? Handel alsof dat wat je wil een universele wet is. Ik heb deze wet fucking geschreven. We kunnen gaan trouwen. We kunnen nog een kilo kopen. We kunnen elke tegenstand vernietigen. Omdat ik het zo wil godverdomme. Illusie mijn reet. Dit ben ik, de wereld tot bestaan vormend. Dit zijn wij, de reactieve ontkenning, de oppositie in oppositie, de godverdomde creatieve nobele wil." -Johan van Hattum


UTRECHT – Op Cassette Store Day, 14 oktober 2017, komt het nieuwe album van Project Nefast, getiteld SEX MONEY POWER uit op het Groningse cassettelabel Tartarus Records. Het album bestaat uit vier minimalistische tracks met één simpele boodschap: het bestaan betekent niets, dus til er niet te zwaar aan.

“SEX MONEY POWER is een vrolijk album”, volgens Project Nefast “Onze muziek komt voort uit een gezamenlijke en bekende filosofie: het bestaan betekent niets. Als mens zijn we intelligent genoeg om dit te beredeneren maar machteloos in het overstijgen ervan. We blijven en voelen ons menselijk. Geef er aan toe. Geniet van de illusie, van wat je voelt en meemaakt. Maak je niet druk om een groter geheel dat er niet is. Dat drukken we uit in muziek die je in het moment ervaart: noise, drone, en herhaling.”

“Vrije wil bestaat ook niet, trouwens.”

Oplage van 100 pantone rode cassettes

---English---

"Why would people choose to crash and burn rather than fly and see what the fuck is happening? No, but really? Would you run away from all this shit? Look at it, girl. This is what dreams are made of. I willed this to be. This is the next level, this is the uber crushing the unter, you know? It’s not just the money, it’s what it represents? Like, this here, I mean, I could fucking buy any book I’d like. I can educate myself completely. And for what? For whatever the fuck I want! What I want is what I get! I choose and nothing can make me do anything, except that which I demand from life! Shit. He always said the men should shy away from us, right? Ready to give in? Have you ever considered the categorical imperative? Nah, but really got through to what it means? Act as if what you will is universal law. I write the fucking law on this. We can get married. We can buy another bag. We can crush the opposition. Because I fucking will it. Illusion my ass. This is me, shaping the world into being. This is us, the reactive negation, the opposing opposition, the goddamn creative noble will." -Johan van Hattum

UTRECHT, NETHERLANDS – On Cassette Store Day, 14 October 2017, the new album from Project Nefast will be out on Dutch cassette label Tartarus Records. The album consists of four minimalistic tracks with one simple message: existence means nothing, so don’t worry about it.

“SEX MONEY POWER is a happy album”, according to Project Nefast “Our music stems from our common philosophy: existence is meaningless. As humans, we are intelligent enough to reason such ideas, but powerless in transcending them. We are and feel human. Give in to it. Enjoy the illusion, what you’re feeling and experiencing. Don’t worry about a larger whole that isn’t there. We express this in music you experience in the moment: noise, drone and repetition.”

“By the way, free will doesn’t exist either”

Edition of 100 red pantone cassettes
Wrapped in cheap plastic thrill packaging
+ Secret content(???)

credits

released October 13, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Tartarus Records Groningen, Netherlands

More stock of our titles available at shop.tartarusrecords.com

We've moved our shop to shop.tartarusrecords.com

contact / help

Contact Tartarus Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account